Utdelade kulturpris

Vi vill, på denna sida, gärna presentera alla mottagare av föreningens Kulturpris genom åren.

2024

Engelholm Marching Band
För en kulturell insats av ovanligt slag.

2023

F10:s Kamratförening
För deras ideella arbete att bygga upp och driva Ängelholms Flygmuseum.

2022

Delades inget Kulturpris ut.

2021

Inget kulturpris och inget årsmöte - pandemi

2020

Inget kulturpris och inget årsmöte - pandemi

2019

Bertil Englert
För kulturell insats av ovanligt slag.

2018

Knut Lindell
Körledare Ängelholms Kvartettsångare.

2017

Eva Thorén
För hennes insatser att visa vägen till det skånska kulturarvet.

2016

Ninni och Laif Carr
För deras insatser att sprida folkmusiken.

2015

Johan Brinck
För hans breda kunskaper om Ängelholmsbygden och förmåga att för oss alla medvetandegöra sitt historiska vetande.

2014

Monica och Gillis Jimheden
Bygdeskräddare.

2013

Årskurs 3 Rönneskolan
Till en novelltävling.

2012

Gunnar Kopp
För hans dokumentationer genom filmer och intervjuer om Ängelholm.

2011

Marianne Oxelman
Hemslöjdsgillet.

2010


2009

Fjellströms
Tommarps Kungsgård.

2008

Lars-Olov Karlsson
Järnvägsmuseet.

2007

Marie och Magnus Olsson
Biografen Röda Kvarn. För att de satsar på sin biograf i en tid när andra lägger ner.

2006


2005

Peter Lindholm, Ballongteatern.
För hans härliga barnteaterskapelser.

2004

Lantbrukarparet John-Eric och Carina Lind, Bränneslätts gård.
För deras sätt att bruka jorden på förfäders sätt.

2003

Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening.

2002

Inget Kulturpris delades ut
Summan reserverades för den nystartade kammarmusikverksamheten.

2001

Ekebo-Bertil, Bertil Jonsson
För hans stora insats för att bevara den svenska dansbands- och dansbanekulturen.

2000

Kerstin Paulsberg
För hennes musikpedagogiska insatser för barn
Vidare utdelades två stipendier à 2.500 kronor för deltagande i historiedagar i Karlstad.

1999

Bertil Englert
För hans Renässans-breda insatser för bildkonst och musik.

1998

Berit Fribrock
För hennes omfattande kulturarbete i Nordvästra Skåne.

1997

Robert Hallberg
För hans insatser i musiklivet, särskilt körsången.

1996

Helmer Lång
För hans stora engagemang i Skånsk kultur.

1995

Sven Hernborg
För hans insatser för att visa Bjärehalvöns kultur.

1994

Bo Larsson
För hans intressanta trädgårdskonst.

1993

Ängelholms Filmstudio

1992

Ingegärd Christiansson
För hennes bygdespel i Össjö.

1991

Berit Ahlberg (och Lindebolarna)