Styrelsen

Kultursällskapets styrelse
Kultursällskapet, Järnvägsgatan 9, 262 37 Ängelholm
Marie Wirén Widberg, ordförande

0708-75 38 76

Johan Brinck, v. ordförande, Sven Montan, kassör, Ylva Tideström, sekreterare, Robert Hallberg, Gunilla Lundberg, Göran Nilsson, Johanna Nordengren och Peter Sylwan.

Föreläsningssektionen

med styrelseledamöterna Johan Brinck (ordf.), Gunilla Lundberg och Peter Sylwan.

Kammarmusiksektionen

med styrelseledamot Robert Hallberg (ordf.), dessutom Anneli Backman, Charlotte Gustafsson, Lars Hedén, Jonas Nordengren och Catharina Tufvesson.

med styrelseledamöterna Johanna Nordengren (ordf.) och Göran Nilsson, dessutom Rita Aatola Olsson, Per Persson och Ewa Stolt.