STYRELSEN
Kultursällskapets styrelse
Kultursällskapet, Sandstigen 4, 262 68 Ängelholm
Else Ekblom, ordförande
0431-106 95, 0705-106 956
Ylva Tideström, sekreterare
0708-17 06 55
Hans Ljungerud, kassör
0707-31 06 94
Peter Sylwan
0705-42 31 25
Rita Aatola Olsson
0708-26 13 75
Johan Brinck
0702-97 34 11
Gunilla Lundberg
0703-21 93 44
Johanna Nordengren   
0730-66 13 38

KAMMARMUSIKSEKTIONEN

Kammarmusiksektionen
Robert Hallberg
0730-38 53 08
Jan Ekblom
0431-106 95
Ingrid Ivarsson
0730-36 17 75
Jonas Nordengren
0431-41 00 78
Lars Hedén
0703-08 16 06