Styrelsen

Kultursällskapets styrelse
Kultursällskapet, Järnvägsgatan 9, 262 37 Ängelholm
Marie Wirén Widberg, ordförande

0708-75 38 76

Johan Brinck, v. ordförande, Sven Montan, kassör, Ylva Tideström, sekreterare, Robert Hallberg, Gunilla Lundberg, Göran Nilsson och Peter Sylwan.

Föreläsningssektionen

med styrelseledamöterna Johan Brinck (ordf.), Gunilla Lundberg och Peter Sylwan.

Kammarmusiksektionen

med styrelseledamot Robert Hallberg (ordf.), dessutom Anneli Backman, Charlotte Gustafsson, Lars Hedén, och Jonas Nordengren.

med styrelseledamot Göran Nilsson (ordf.) dessutom Johanna Nordengren, Per Persson, Eva Lood och Eva Lundberg.