Styrelsen

Kultursällskapets styrelse
Kultursällskapet, Järnvägsgatan 9, 262 37 Ängelholm
Marie Wirén Widberg, ordförande

0708-75 38 76

Johan Brinck v.ordförande

0702-97 34 11

Ylva Tideström, sekreterare

0708-17 06 55

Sven Montán, kassör

0708-38 83 43

Robert Hallberg

0730-38 53 08

Gunilla Lundberg

0703-21 93 44

Göran Nilsson

0705-31 02 88

Johanna Nordengren   

0730-66 13 38

Peter Sylwan

0705-43 31 25


Föreläsningssektionen

med styrelseledamöterna Johan Brinck (ordf.), Gunilla Lundberg och Peter Sylwan.

Kammarmusiksektionen

med styrelseledamot Robert Hallberg (ordf.), dessutom Anneli Backman, Charlotte Gustafsson, Lars Hedén, Jonas Nordengren och Catharina Tufvesson.

med styrelseledamöterna Johanna Nordengren (ordf.) och Göran Nilsson, dessutom Rita Aatola Olsson, Per Persson och Ewa Stolt.