STYRELSEN

Kultursällskapets styrelse
Kultursällskapet, Sandstigen 4, 262 68 Ängelholm
Marie Wirén Widberg, ordförande
0708-75 38 76
Johan Brinck v.ordförande
0702-97 34 11
Ylva Tideström, sekreterare
0708-17 06 55
Hans Ljungerud, kassör
0707-31 06 94
Peter Sylwan
0705-42 31 25
Johanna Nordengren
0730-66 13 38
Gunilla Lundberg
0703-21 93 44
Göran Nilsson
0705-31 02 88
Robert Hallberg
0730-38 53 08

KAMMARMUSIKEN

Kammarmusiksektionen
Robert Hallberg, ordförande
0730-38 53 08
Ingrid Ivarsson, sekreterare
0730-36 17 75
Anneli Backman
0723-54 18 47
Jonas Nordengren
0431-41 00 78
Catharina Tufvesson
0708-89 95 15
Lars Hedén
0703-18 16 06